පළකල දිනය : Wed, Feb 26th, 2020

ජනාධිපතිගේ තීන්දුවකට අභියෝගයක්

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් පත් කරන ලද ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසමටඑරෙහිව විකල්ප ප්‍රතිපත්ති කේන්ද්‍රය විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයහමුවේ පෙත්සමක්ගොනු කර තිබේ.

එහි විධායක අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය පාක්‍යසෝති සරවනමුත්තු විසින් මෙම මූලිකඅයිතිවාසිකම් පෙත්සමගොනුකර ඇත.

ජනාධිපතිවරයා විසින් පසුගිය ජනවාරි 22දා ගැසට්පත්‍රය මගින් පත් කරන ලද පරීක්ෂණ කොමිසම නීතිවිරෝධීබව එමඟින් ඔහු සඳහන් කරයි.

එම කොමිසම පත් කරන ලද්දේ යහපාලන ආණ්ඩු සමයේ සිදු වූ දේශපාලනහිංසනයසම්බන්ධයෙන් චෝදනාවිමර්ශනය කිරීම සඳහායි.

මෙම පරීක්ෂණකොමිසම විසින් අදාළ ගැසට් පත්‍රයේ බලතලක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා දරන ඕනෑම උත්සාහයක් ව්‍යවස්ථාවිරෝධී බවයි බවත් මූලිකඅයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනයකිරීමක් බවත් පෙත්සමෙන්කියා සිටී.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button