පළකල දිනය : Thu, Feb 27th, 2020

ආබාධිත රණවිරුවන් නටන නාඩගම

ආබාධිත රණවිරුවන් නටන නාඩගම ගැන ලැජ්ජාවන බව කොටුවේ පොඩි හාමුදුරුවන් නමින්ප්‍රකට අත්තරගම පඤ්ඤාලංකාර හිමියෝ සඳහන් කරති.

ඔවුන්ට රජය විසින් පොරොන්දුවක් දී ඇති බවත් ඒ බව දැනගෙන මේ නටන නාඩගම ගැනලැජ්ජාවක්හිතන බවක් උන්වහන්සේ සදහන් කරති.

කරුණාකර දේශපාලන වේදිකාවෙන්බහින්නයි රණවිරුවන්ගෙන්ඉල්ලා සිටින බවද උන්වහන්සේ පැවසූහ.

අබාදිතරණවිරුවන් පිරිසක් විසින් ගෙනගියවිරෝධතාවයගැන අදහස් පල කරමින් එහිමියෝ මෙම අදහස් පල කලහ.

විරෝධතාවයේයෙදුනු රණවිරුවන්ටරජය විසින් ලබා දුන් පොරොන්දුවක් මත මේ වන විටසියවිරෝධතාවයඅවසන් කර ඇත.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button