පළකල දිනය : Fri, Feb 28th, 2020

ගයාන් – චතුරිකා කැදැල්ලට ආ අලුත් අමුත්තිය

චතුරිකා පිරිස් වගේම ගයාන් වික්‍රමතිලක  කියන්නේ කාලයක් තිස්සේ නිර්මාණ එක්ක ජනතාවට සමීප වුනු චරිත දෙකක්. බොහෝ දෙනෙකුගේ ආදරය ලබන මේ දෙන්නගේ පුංචි කැදැල්ලට පසුගියදා අලුත් අමුත්තියක් එකතු වුණා.

ඇය එක්ක ගත ඡායාරූප කිහිපයක් අන්තර්ජාලයට ඔවුන් එක් කර තිබෙනවා.

එම ඡායාරූප කිහිපය පහතින් බලන්න.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button