පළකල දිනය : Tue, Mar 17th, 2020

සියලුම විදේශිකයන්හට රුසියාවට ඇතුළුවීම තහනම් කරයි

විදේශිකයින්ට සිය රට තුළට ඇතුළුවීම තාවකාලිකව සීමා කිරීමට රුසියානු රජය තීරණය කර තිබේ. නීතිය බදාදා සිට බලාත්මක වන අතර එය මැයි 1 දක්වා පවතිනු ඇත.

රජයේ පුවත්පත් සේවයට අනුව අග්‍රාමාත්‍ය මිහායිල් මිෂුස්ටින් ඉරිදා සහ සඳුදා දුරකථන සංවාද මාලාවක් මගින් අසල්වැසි රාජ්‍යය නායකයින් වෙත මෙම පියවර පැහැදිලි කිරීම සිදු කරනු ලැබූවා.

“රුසියාව විසින් ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ග ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ නිර්දේශයන්ට අනුකූල වන අතර එය දෑන් පවතින විශේෂ තත්වයේ ප්‍රතිඵලයක් වන අතර එය තාවකාලික තීන්දුවක් ය” යනුවෙන් ඔවුන් නිකුත් කළ වාර්තාව පවසයි.

රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයින් සහ “රුසියාවේ ස්ථිරව පදිංචිව සිටින” අය සහ ගුවන් යානා කාර්ය මණ්ඩලය වැනි තවත් කාණ්ඩ සඳහා අදාල නැත.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button