පළකල දිනය : Sun, Jul 26th, 2020

අගමැති මහින්ද හැරමිටියෙන්ද ?

අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හැරමිටියක් භාවිත කරන්නේ යයි සදහන් කරමින් පින්තූරයක් සමාජ ජාලාවන් හුවමාරු වෙයි.

මේ දිනවල මහමැතිවරණය සඳහා පැවැත්වෙන ජනහමුවක දී අගමැතිවරයා වේදිකාවට ගොඩවෙන පින්තූරයක් මෙසේ සංසරණය වේ.

නමුත් එම පින්තූරය අගමැතිවරයා හැරමිටියක් ගෙන වේදිකාවට ගොඩ විමක් නොව වේදිකාවට ගොඩවීමට ඉදිකර ඇති පඩි පේළිය අත්වැට අල්ලාගෙන ගොඩවිමකි.

එම පින්තූරය මෙහි දැක්වෙයි.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button